Kundekontroll revisjon

Elektronisk kundekontroll for nye kunder