Vi har kompetansen du er ute etter

Regnskapet er et viktig styringsverktøy for virksomheten og dets ledelse. I tillegg er et korrekt og ajourført regnskap avgjørende for å kunne ivareta dagens krav til rapportering til offentlige myndigheter.

Vi har lang og variert erfaring innen regnskapsføring, og dekker de fleste bransjer og selskapstyper.

Regnskapsføring

Vi forestår løpende forretnings- og regnskapsførsel, ut fra selskapets behov for omfang; alt fra ukentlig ajourføring til årlig bokføring hvis regelverket tillater det. Oppdraget skreddersys den enkelte kunde sitt behov og sine ønsker.

Vi benytter Uni Økonomi med tilhørende moduler - fakturering, lønn, autobank etc.

Vi kan også bistå med regnskapsopprydding.

Lønn

Vær trygg på riktig lønn til rett tid, og korrekt innrapportering til det offentlige.

Regelverket for lønn og lønnsutbetaling er omfattende, og det kan være vanskelig å holde seg oppdatert i regelverket. Det skal også holdes rede på månedlige lønnsrapporteringer og terminvise frister for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Vi er oppdatert i regelverket, og bistår våre kunder med korrekt lønnsrapportering. I tillegg bistår vi med rådgivning i forhold til skillet lønn og utbytte.

Fakturering

Gode rutiner rundt fakturering og god oppfølging av utestående er viktig for å sikre god likviditet.

Våre kunder kan fakturere selv ved direkte link til vårt regnskapsprogram, eller vi kan forestå faktureringen for selskapet.

I tillegg bistår vi også med purring, renteberegning og oppfølging ved inkasso.

Årsregnskap og ligningspapirer

Vi bistår våre kunder med utarbeidelse av årsregnskap med noter, samt skattemelding med vedlegg for de fleste selskapsformer, herunder Enkeltpersonforetak.