En trygg støttespiller

Revisjon av årsregnskapet

Dette er vår hovedtjeneste, der formålet er å gi en uavhengig bekreftelse av selskapets årsregnskap. Vi utfører både lovbestemt og frivillig revisjon av årsregnskapet.

Revisjon

Revidering av årsregnskapet kvalitetssikrer at din bedrift leverer riktige regnskapstall i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved å utføre ulike kontrollhandlinger verifiserer vi at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil. Samtidig gjennomgår vi bedriftenes rutiner og systemer hvor fokuset er rettet mot effektivisering og kostnadsbesparelse.


 

Rådgivning

Advisor Revisjon AS er et revisjons- og konsulentselskap, som i hovedsak bistår alle type selskap eller foreninger. 

Årsregnskap og ligningspapirer

Vi bistår våre kunder med utarbeidelse av årsregnskap med noter, samt skattemelding med vedlegg for de fleste selskapsformer, herunder Enkeltpersonforetak.